domingo, 7 de marzo de 2010

La aventura de oír cuentos y memorias de tradición oral A. Pelegrín (2004)


Anna Pelegrín en el seu llibre ens mostra l'evolució de la literatura oral i els seus canvis a l'haver estat plasmada en paper. També presenta alguns clàssics de sempre i tracta els contes meravellosos amb un fantàstic taller de contes que ens ofereix podrem passar contínuament de l'oral a l'escrit i a la inversa.

“La aventura de oír” és una obra fonamental per la divulgació i transmissió, dins l’aula, a l’hora d’explicar contes. Memòria oral i escriptura, tradició i recreació, vivències amb comptadors de contes, propostes per l’expressió oral en tallers i aula, una antologia de contes i una bibliografia actualitzada.

Tot pensant: Recursos per a l'educació infantil I.Puig (2000)


El llibre fomenta, per una banda, la metodologia basada en la democràcia, la tolerància, la creativitat, l'esperit crític, el raonament, i per l'altra, facilita diverses activitats que es poden dur a la pràctica i són molt adients per a la tasca educativa dels docents.


En aquest llibre ens parla de les habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) i les habilitats de pensament (recerca, conceptualització, raonament i traducció). De com aquestes habilitats han d’estar presents, en tot moments, a l’aula infantil i es desenvolupen, mitjançant activitats, en els espais de joc, contes i art. També ens mostra com les habilitats lingüístiques i de pensament van relacionades en la vida quotidiana.


Tot això, gira al voltant de tres blocs de continguts: llenguatge, jo i els altres i el món. És important tenir present que el JO i el TU a l'hora de treballar-ho amb els infants és complex, ja que una mateixa persona és ambdós conceptes a la vegada.


Tot pensant: recursos per a l'educació infantil, té com a finalitat reforçar les habilitats de pensament a l’escola en les diferents etapes educatives amb l’objectiu de formar ciutadans que pensin i parlin raonablement, elements essencials en la participació democràtica.


lunes, 1 de marzo de 2010

On podem anar a fer pràctiques?

"Pràctiques a Londres"

La Carol, alumna de 3r d’educació infantil, va fer les pràctiques el passat quatrimestre a Londres, ens va mostrar l’experiència que va tenir amb els nens i les nenes de l’escola Vicente Cañada Blanch de la classe de P5.

Aquest col·legi abarca alumnes des de P5 fins a batxillerat i és una escola que es regeix per l’ensenyament amb espanyol.

A l’escola Vicente Cañada Blanch hi ha uns 500 alumnes que provenen de famílies mixtes, la llengua de comunicació de les quals és l’anglès i l’espanyol.

Els alumnes a l’escola poden aprendre sis llengües: castellà, anglès, francès, gallec, portuguès i xinès.

Les classes es fan amb castellà amb un tractament paral·lel en anglès, ja que s’intenta fer una elaboració d’un pensament abstracte amb les dues llengües. L’ensenyament no estava basat amb la lecto- escriptura.

La Carol ens va explicar que a l’aula de P5 treballaven la metodologia de projectes contextualitzada a Londres, potenciant la plàstica, psicomotricitat, joc lliure i el pensament raonat.

Pel que fa al llenguatge, el fet de llegir molt als nens i nenes és un aspecte que la mestra li dóna molta importància. Això ho feia a través del “show” on es desenvolupa la capacitat expressiva del nen o nena.

He trobat molt interessant la presentació de l’escola que ens ha fet la Carol, i crec que aquesta és una experiència molt enriquidora i gratificant."Pràctiques a Paris"

L’alumna de 3r d’educació infantil, que va fer les pràctiques el passat quatrimestre a París, ens va mostrar l’experiència que va tenir amb els nens i les nenes de l’escola Federico Garcia Lorca de la classe de P5.

Aquesta escola està situada en un barri privilegiat de París amb un nivell i ritme de vida elevat. Els alumnes són fills de pares i mares franco- hispans i són nens i nenes bilingües.

Aquest col·legi té alumnes d’infantil i primària. Treballen utilitzant una metodologia constructivista partint dels coneixements previs dels propis alumnes. A partir d’aquí comencen a fer una escriptura individualitzada (dibuix) i desprès una lectura col·lectiva i la identificació de la primera lletra sempre utilitzant lletres majúscules.

La metodologia que utilitzen a l’escola és per centres d’interès i per racons. Posteriorment treballen amb tallers intercicle, és a dir, ajunten els nens i nenes de diferents edats per treballar tots junts. Tot i que a primària treballen molt amb llibres de text.

Una tècnica que utilitzen és el llibre en blanc on cada nen i nena té una pagina blanc on pot explicar el que vulgui i entre tot formen un gran llibre personalitzat.

Ha sigut interessant poder observar la manera de treballar d’aquesta escola de París, ja que crec molt enriquidor veure altres perceptives de l’educació d’una escola.

Documents de la biblioteca

Dins d'aquest apartat podrem obtindre informació sobre alguns dels punts més importants que ens mostren els documents de la biblioteca.